Bengt Ljungberg

Docent Bengt Ljungberg började som vikarie på Infektionskliniken i Lund 1980 och har sedan dess varit kliniken trogen. Hans forskning har handlat om antibiotikafarmakokinetik och han försvarade 1989 sin avhandling “Age-Dependence of Drug Disposition: aspects on kinetics of antibiotics, especially renal excretion.” Även efter docenturen 1992 fortsatte Bengt med antibiotikaforskningen samtidigt som han engagerat sig i många andra frågor.

Redan 1986 startade HIV-läkarna i Lund det första sprututbytet i Sverige och Bengt delade ut den allra första sprutan. Han gjorde tidigt en utvärdering av sprutbytesverksamheten och har drivit denna fråga gentemot bl a Socialstyrelsen och politiker och på så sätt påtagligt bidragit till den utbyggnad av sprutbytesverksamheten som sedan har skett i Sverige.

Bengt har varit ansvarig för HIV verksamheten i Lund under många år. Han har också varit medicinsk chef på infektionsmottagningen, mångårig schemaläggare samt biträdande respektive ställföreträdande klinikchef.

Bengt har sedan 90-talet varit engagerad i läkemedelskommittéarbete och i många år varit ordförande i Läkemedelsrådet i Skåne. Han var också med och byggde upp Strama i Skåne redan i mitten av 90-talet. Under senare år har han suttit med i förhandlingsgruppen för alla hepatit C avtal i Sverige och arbetat nationellt med värdering av särläkemedel.

Bengt har en stämbandsskada med uttalad heshet sedan många år men detta har inte hindrat honom från att fortsätta vara en mycket uppskattad föreläsare.

På fritiden vistas han gärna i familjens fritidshus på Öland eller reser ut i världen.

Bengt är en mycket respekterad, kunnig och älskad kollega på Infektionskliniken i Lund där han fortfarande arbetar deltid efter att han gick i pension 2019.

 

Ny banner sponsorer