Otto Cars

Otto Cars är infektionsläkare och var under åren 1991-1999 chef för infektionskliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.År 2003 blev han professor i infektionssjukdomar, särskilt antibakteriell terapi vid Uppsala universitet och är sedan 2014 seniorprofessor.

Ottos forskning har fokuserat på flera aspekter av antibiotika och antibiotikaresistens - från farmakokinetik och farmakodynamik och optimala doseringsprinciper, till kliniska prövningar, resistensepidemiologi och rationell antibiotikaanvändning.

Otto Cars ledde 1995-2010 på uppdrag av Socialdepartementet den nationella samverkansorganisationen  (Strama ) mot antibiotikaresistens. Otto ansvarade 1997-1998 för det första  EU-projektet  inom antibiotikaresistens och grundade 2005 det internationella nätverket ReAct –Action on antibiotic resistance, som  sedan dess stöds av Sida .

Han har deltagit som expert i många internationella sammanhang, bl.a. som rådgivare till EU- kommissionen EMA, ECDC och WHO. 2017 invaldes  Otto  som en av experterna in FN:s samordningsgrupp mot antimikrobiell resistens , som i april 2019 lämnade sina rekommendationer till FNs generalsekreterare.

Ny banner sponsorer