Symposium: Sepsisnyheter

Moderator: Patrik Gille-Johnsson

Medverkande:
Kristoffer Strålin, Sara Cajande

Ett nytt nationellt vårdprogram för sepsis ser dagens ljus. Samtidigt har ”Styrgruppen för nationellt system för kunskapsstyrning” godkänt ett ”Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för sepsis” utarbetat av en ”Nationell arbetsgrupp” (NAG) utsedd av ”Nationellt programområde (NPO) infektionssjukdomar” och ”NPO akut vård”, som ska implementeras under hösten.

Vi presenterar nyheter, reder ut begreppen och beskriver vad som kan förväntas av oss som är verksamma inom infektionssfären.

Ny banner sponsorer