Symposium: Bästa Vetenskapliga Arbeten inom infektionssjukdomar 2020

Moderator: Lars-Magnus Andersson

 Medverkande: Magnus Rasmussen, Marie Studahl

Förutom ett mycket stort antal vetenskapliga arbeten om covid19 har det inom ämnet infektionssjukdomar publicerats många viktiga resultat och observationer om andra infektioner som kanske hamnat i skymundan under pandemin. Under detta seminarium kommer Professor Magnus Rasmussen och Docent Marie Studahl lyfta fram de, enligt deras bedömning, viktigaste vetenskapliga publikationerna inom infektionssjukdomar som publicerats sedan föregående infektionsvecka. Varje arbete kommer presenteras med ett kort referat och tolkning och det kommer finnas möjlighet för åhörarna att kommentera och ställa frågor.

Varmt välkomna!

Ny banner sponsorer