Interaktivt symposium: Antibiotikaresistensbestämning i förändring – Varför finns det inga ”snälla” Pseudomonas aeruginosa längre?

Moderator: Anna- Karin Smekal

Medverkande:
Christian Giske, Gunnar Kahlmeter

De senaste åren har EUCAST gjort omfattande förändringar av SIR-systemet, bl a infört en rad nya begrepp som Area of Technical Uncertainty (ATU), Brytpunkter inom parentes samt ändring av I-definitionen

Resultatet är den nya generationens antibiotikaresistensbesked som det kan vara svårt att känna igen sig i även för de mikrobiologiska laboratorierna och erfarna infektionskonsulter.

I detta interaktiva symposium förklarar vi bakgrunden till förändringarna, går igenom det viktigaste att kunna om nya I-definitionen inklusive de antibiotika/bakteriekombinationer som inte längre kan bli bättre än I och förutspår ett skifte i hur vi doserar våra vanligaste antibiotika empiriskt vid tex bukinfektioner.

Ny banner sponsorer