Utmaningar och vägen framåt inom antibiotikaresistens

Moderator: Thomas Tängdén

Medverkande: Otto Cars

Effektiva antibiotika är en förutsättning för alla hälsosystem och ökningen av resistenta bakterier är ett av de största hoten mot såväl basal som högspecialiserad sjukvård Antibiotikaresistens motverkar också uppfyllelsen av flera av FN:s globala mål. Sessionen kommer att ge en översikt över hur internationella organisationer har angripit problemet och de framtida globala styrningsmekanismer som föreslås. Orsaker och pågående initiativ till lösningar av den långsamma utvecklingen av nya antibiotika och restnoteringar kommer att beröras. Behandlingsalternativen vid infektioner med multiresistenta gramnegativa bakterier och platsen i terapin för nya antibiotikapreparat kommer också att diskuteras mot bakgrund av ESCMIDs nya rekommendationer.

Ny banner sponsorer