Zoonotiska infektioner – orsak till ett förändrat sjukdomspanorama

Moderator: Åke Lundkvist, Björn Olsen

Medverkande: Patrik Ellström, Jenny Hesson, John Pettersson och Johan Lennerstrand

Mer information kommer

HS banner