Fria föredrag: Infektion & mikrobiologi

Moderatorer: Mia Furebring och Åsa Gylfe

Huvudförfattarna, till fyra mikrobiologiska arbeten och fyra infektionsarbeten, presenterar sina resultat i korta föredrag med en sinsemellan stor innehållsmässig bredd i högt tempo. De arbeten som presenteras har valts ut av företrädare för de mikrobiologiska föreningarna (FKM, RFM, SFM) respektive SILF´s styrelse. Mellan varje presentation finns tid för frågor och diskussion.

Ny banner sponsorer