Fria föredrag: Mikrobiologi

Moderatorer: Åsa Gylfe,Per- Eric Lindgren och Camilla Lagheden

Denna session består av korta föredrag som presenteras av huvudförfattarna till utvalda mikrobiologiska arbeten. Urvalet har gjorts bland inkomna mikrobiologiska abstracts av företrädare för föreningarna FKM, RFM och SFM.

Mellan varje presentation finns tid för frågor och diskussion.

Ny banner sponsorer