Rävens dvärgbandmask – hot eller falskt alarm? Vad vet vi om E. multilocularis i Sverige? 

Arrangör Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa

Moderator Charlotta Rydgård

Medverkande: Hilmir Asgeirsson, Infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset, Jonas Bläckberg, Infektionskliniken Malmö Universitetssjukhus, Tore Lier, Folkhälsomyndigheten, Erik Ågren, Stavens Veterinärmedicinska anstalt

Echinococcus multilocularis (rävens dvärgbandmask) är en bandmask som kan ge upphov till en mycket allvarlig leversjukdom; alveolär ekinokockos. Folkhälsomyndigheten rapporterade i mars 2019 att man inte längre kan utesluta inhemsk smitta. I Sverige har tidigare enbart enstaka fall av infektionen upptäckts. Den senaste åren har dock totalt minst sex personer diagnosticerats med alveolär ekinokockos i Sverige, vilket beskrivits i Läkartidningen (nr 7, 2020). Smittorterna för dessa patienter har varit okända men inhemsk spridning misstänks. Förekomst av dvärgbandmask hos svenska rävar har uppmärksammats på senare år. Vad innebär detta för oss som infektionsläkare - och för svamp-och bärplockare? Ska vi avråda från bär-och svampplockning i södra Sverige? Hur ser spridning och risker ut? Hur diagnosticerar och handlägger vi denna invasiva sjukdom? Dessa frågor kommer att belysas i detta symposium med deltagare från Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA), mikrobiologen och kliniker med erfarenhet av handläggning av fallen.

Ny banner sponsorer