Nya IVDR- direktivet - hur påverkas den kliniska diagnostiken vid våra laboratorier?

Moderator: Anders Bergqvist

Medverkande: Parthena Lövgren, Mattias Aldrimer

De nya förordningarna om medicintekniska produkter (2017/745/EU, MDR-förordningen) respektive medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (2017/746/EU, IVDR-förordningen), kommer att ersätta befintliga direktiv inom området. Syftet är att användare av medicintekniska produkter får tillgång till säkra produkter som är lämpliga för sin avsedda användning som förbättrar den kliniska säkerheten och ger ett rättvist marknadstillträde för tillverkare. Jämfört med tidigare direktiv läggs det större vikt vid säkerheten under produkternas livscykel med stöd av kliniska data. Företrädare från såväl myndighet som tillverkare medverkar.

Ny banner sponsorer