Endokardit och vård av patienter med infektion och aktivt missbruk

Moderator: Amelie Lidén

Medverkande: Siri Kurland, Kristina Dahmén

Mer informatiion kommer.

IV21 ny sponsorbanner