Utvecklingsmöjligheter för Infektionssjuksköterskor

Moderator: Johanna Petersson Viir

Medverkande: Ewa Carlsson-Lallo, Katri Manninen, Anna Karin Larsson

Mer information kommer

IV21 ny sponsorbanner