Utvecklingsmöjligheter för Infektionssjuksköterskor

Moderator: Johanna Petersson Viir

Medverkande: Ewa Carlsson-Lallo, Katri Manninen, Anna Karin Larsson

Specialistsjuksköterskeutbildning inom infektionssjukvård återupptogs hösten 2020 på Rödakorsets högskola. Hör Katri Manninen, högskolelektor berätta om nyheterna i utbildningen. Anna-Karin Larsson är hälso- och sjukvårdstrateg och IFIS representant i Styrgruppen för LÖF projekt Säker sepsis. Under symposiet kommer hon att berätta om Säker sepsis-projektet. Ewa Carlsson – Lallo, adjunt, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i Boras disputerade under 2019 med avhandlingen ”Sexuality in women living med HIV”, hör henne berätta om sin avhandling. Samtliga föreläsare är sjuksköterskor med bakgrund i Infektionssjukvård och har doktorsexamen. Symposiet avslutas med interaktiv del där att deltagarna ges möjlighet att ställa frågor till föreläsarna.

Ny banner sponsorer