Referensdiagnostik vid Akademiska sjukhuset

Moderator: Kenneth Nilsson

Medverkande: Anders Bergqvist, Björn Herrmann, Carl Påhlson

Några utvalda delar av referenslaboratoriediagnostiken kommer att belysas som diagnostik av polyoma JC/BK-virus, virus som vid immunsuppression kan aktiveras. Vi rapporterar ett patientfall med JC-encephalit och ett utvecklingsarbete för BK-serologi. Chlamydia psittaci (papegojsjuka), några aktuella diagnostiska aspekter (NAAT detektion, genotypning och serologi) samt frågan om denna zoonos blivit vanligare under senare år. Värdet av serologisk typning av Legionella species för smittspårning kommer att belysas från en tidigare utbrottssituation med L. longbeacheae och från dokumenterade patientfall. Rickettsia species, i Sverige oftast fästingburna, deras förekomst, vårt diagnostiska utbud och rekommenderad utredningsgång exemplifieras liksom nya rön

Ny banner sponsorer