Vad en infektionsläkare behöver veta om immunterapier och andra nya cancerläkemedel

Moderator: Amelie Kinch

Medverkande: Gunilla Enblad, Per Ljungman ,Vanda Friman

Nibs? Mibs? Mabs? CART-T-celler? På senare år har en rad nya målinriktade terapier introducerats inom behandling av cancer och hematologiska maligniteter. Dessa nya terapier kan i varierande grad leda till infektionskomplikationer men även biverkningar som kan misstolkas som akuta infektioner. Under detta symposium får du lära dig mer om dessa nya terapier, vilka infektionskomplikationer man kan förvänta sig, vilken profylax som rekommenderas och vilka biverkningar man ska se upp för.

Ny banner sponsorer