Justus Ström-föreläsning

Sprutbyte - från civil olydnad till institution i arbetet mot blodsmitta och drogmissbruk

Moderator: Mia Furebring

Medverkande: Bengt Ljungberg

Stipendieutdelning

Få frågor inom vår specialitet har delat opinionen så kraftigt som när sprutbyte för narkotikabrukare startade i Lund 1986 som en ren smittskyddsåtgärd. Under mer än tjugo år fick sprutbyte inte ske utanför sydvästra Skåne trots att mängder av utredningar gjorts och evidensen för goda effekter blivit allt tydligare. Efter ett ganska plötsligt åsiktsskifte inom politiken har sprutbyte numera blivit en rutinverksamhet som spridits till nästan alla regioner i Sverige. Sprutbytena har en viktig roll som ingångsport till missbruksvård, vaccination och behandling av t ex hepatit C. Vad kan vi lära oss av sprutbytesverksamhetens utdragna historia?

Ny banner sponsorer