Bakteriella CNS-infektioner

Moderator: Johanna Sjöwall

Medverkande Olof Säll och Lisa Arvidsson

Vårdprogrammet för bakteriella CNS-infektioner har uppdaterats. Olof Säll, infektionsläkare i Örebro, presenterar de viktigaste förändringarna i vårdprogrammet. För första gången finns nu rekommendationer från SILF avseende neuroborrelios, vilket Johanna Sjöwall, infektionsläkare i Östergötland, redogör för i sin presentation. Lisa Arvidsson, neurokirurg vid Karolinska Universitetssjukhuset, går igenom de olika typer av infektioner som är associerade med neurokirurgi och hur de ska bedömas och handläggas

Ny banner sponsorer