Gensaxen CRISPR- Cas9 - ett nytt verktyg inom infektionsbiologin

13.00-13.15 Invigning: Fredrik Sund, Johan Lindh 

13.15-14.45 Keynote 1: Gensaxen CRISPR- Cas9 - ett nytt verktyg inom infektionsbiologin

Moderator: Keira Melican

Medverkande: John van der Oost, Claudia Kutter

This session will give a broad overview of the history and ongoing work in the exciting field of CRISPR. A discovery originating from microbiology with enormous potential across many fields 

The CRISPR-Cas system is a discovery derived from microbiology with enormous potential over many areas. In the session GENSAXEN CRISPR-CAS9 - A NEW TOOL IN INFECTION BIOLOGY, the participating keynote speakers John van der Oost (Wageningen University, The Netherlands) and Claudia Kutter (SciLifeLab, Karolinska Institutet) will describe key discoveries about the CRISPR-Cas system's mechanisms, and how the exiting system has enabled the development of gene editing tools that are applied in biotechnology, to study human diseases and also in molecular medicine (gene therapy).

CRISPR-Cas-systemet är en upptäckt som härrör från mikrobiologin med en enorm potential över många områden. I sessionen GENSAXEN CRISPR- CAS9 - ETT NYTT VERKTYG INOM INFEKTIONSBIOLOGIN kommer de medverkande talarna John van der Oost (Wageningen University, Nederländerna) och Claudia Kutter (SciLifeLab, Karolinska Institutet) beskriva centrala upptäckter om CRISPR-Cas-systemets mekanismer, och hur det spännande systemet har möjliggjort utveckling av genediteringsverktyg som tillämpas inom bioteknologin, för att studera sjukdomar hos människor och även inom molekylärmedicin (genterapi). 

Ny banner sponsorer