Infektioner i luftvägar och andningsvård

Moderator: Helen Christiansen

Föreläsare: Katja Hanslin, Anna Aronsson

Sessionen inleds med en introduktion till lungfysiologi hos den friska personen. Efter detta sker en genomgång av vanliga infektioner i luftvägarna, deras komplikationer och patofysiologiska mekanismer. Medicinsk behandling av luftvägsinfektioner berörs översiktligt. Avslutningsvis kommer behandling av respirationssvikt, syrgasbehandling, högflödesbehandling och noninvasiv ventilatorbehandling diskuteras med hjälp av patientfall. 

Ny banner sponsorer