UPDATE HEPATIT och UPDATE HIV

Moderator: Veronica Svedhem  Registerhållare.

1. Nationella Behandlingsresultat från InfCareHepatit. V Svedhem
2. Cost-benefit med DAA behandling i ett bredare samhällsperspektiv. Peter Lindgren/Sofia Löfvendal 
3. Registerforskning om HCC. Ann Sofi Duberg
4. Patienter som inte uppnått SVR med sin första DAA behandling. Johan Westin

UPDATE HIV

1. Nationella behandlingsresultat från InfCareHIV. Covid-19 påverkade också behandling av HIV. V Svedhem, Christina Carlander.
2. Behandlingsresultat i relation till virusmängd. PhD MD Erik Sörstedt Sahlgrenska presenterar sina resultat utgående från sin avhandling: Antiretroviral treatment of HIV-1 in Sweden with focus on virological aspects
3. Cancerrisk i relation till HIV status. Longitudinell uppföljning från 1988 till 2017. Manligt kön är associerat med högre risk för infektionsrelaterad cancer och dålig återhämtning av CD4 är associerat med generell cancerrisk. Stina Malmström, ST-läkare infektionskliniken Västerås 

Ny banner sponsorer