Gastroenterit och elektrolytrubbningar

Moderator: Emelie Härlin

Medverkande: Sandra Egegren, Lars Gustavsson

Lars Gustavsson är specialistläkare på Infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och adjungerad lektor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet 

Amalia Andersson, specialistsjuksköterska på Infektionsavdelning 30F, Akademiska sjukhuset i Uppsala. Doktorand vid Hälso- och sjukvårdsforskningen, Uppsala Universitet 

Sandra Egegren, specialistsjuksköterska och gruppchef på Infektionsavdelning 30F, Akademiska sjukhuset 

Under denna session kommer ni få en genomgång av de vanligaste orsakerna till infektiös gastroenterit i Sverige, hur de smittar och hur symtomen uppstår. Det kommer också diskuteras omvårdnad, kost och farmakologisk- och icke farmakologisk behandling, inklusive vätske- och elektrolytbehandling.

Ny banner sponsorer