Studiebesök

Välkomna på studiebesök till klinisk mikrobiologis laboratorium! Vi slår upp portarna för ett ca 45 minuter långt studiebesök där ni guidas runt i vårt nya fina lab och får en översikt över de analyser som vi gör inom odling, molekylär bakteriologi och virologi, svamp och parasit, serologi samt vår provmottagning. Studiebesöket riktar sig till kollegor på andra mikrobiologiska laboratorium i Sverige, vi kan tyvärr inte tillhandahålla studiebesök för vårmötets sponsorer.

Du anmäler ditt intresse för studiebesöket i deltagaranmälan.

HS banner