Embolisering vid infektionssjukdom

I denna session får vi en djupare grund kring embolisering vid infektionssjukdomar. Bakomliggande orsaker och mekanismer till embolisering. Varför det ökar vid vissa infektionssjukdomar. Vid vilka infektionssjukdomar är det vanligast och vad ska vi sjuksköterskor vara uppmärksamma på, symtom och tecken. 

Moderator: Magdalena Junghage

Medverkande:
Ulrika Snygg Martin, Sofia Ekdahl

Ny banner sponsorer