Interaktivt fallseminarium: Rätt preparat och dosering vid behandling av cystit, pyelonefrit och urosepsis

Moderatorer: Thomas Tängdén, Maria Furberg

Rätt preparat och dosering vid behandling av cystit, pyelonefrit och urosepsis

Behandling av urinvägsinfektioner blir en allt större utmaning i takt med ökande antibiotikaresistens. Vi diskuterar ändringar i SILFs uppdaterade vårdprogram och frågor som ofta blir aktuella vid handläggning av denna patientgrupp. Var går gränsen för vad som är en acceptabel resistens vid empirisk behandling av infektioner med olika allvarlighetsgrad? Kan vi lita på preparat som svaras ut som ”I” med normal eller högre dosering? Vilken plats i terapin har de nya antibiotika som har kommit ut på marknaden under senare år? När är det motiverat att överväga förlängd/kontinuerlig infusion och TDM för att säkerställa adekvata antibiotikakoncentrationer

Ny banner sponsorer