Symposium: Myter och sanningar om luftburna respiratoriska virus

Moderator: Carl-Johan Fraenkel

Medverkande: Martina Sansone, Jakob Löndahl

Varje vinter har vi utbrott i samhället och inom vården av luftvägsvirus, medvetna om att det vissa år kommer nya virusvarianter som kan få en större spridning och ibland, sällan, även pandemier. Under detta symposium kommer vi få en närmare inblick i spridningsmönster av respiratoriska virus och vad vi kan lära oss genom att studera utbrott.

Många av våra luftvägsvirus sprids via droppar av olika storlekar genom luften. Smittvägen har kallats droppsmitta om spridningen sker via stora droppar och luftsmitta via små droppar. Men håller den uppdelningen idag med vad vi lärt oss om covid-19?

Vi ska försöka reda upp begreppen och diskutera hur vi kan behöva tänka framöver för att förstå och skydda oss mot smitta.

Ny banner sponsorer