Symposium: Chamydia trachomatis och Mycoplasma genitalium - så lika men ändå så olika

Moderatorer: Martin Sundqvist

Medverkande:
Björn Herrman, Magnus Unemo, Peter Nolskog

Är det rimligt att Chlamydia trachomatis är en allmänfarlig sjukdom eller ska även Mycoplasma genitalium klassas som det? C. trachomatis och M. genitalium är båda intracellulära bakterier, sexuellt överförbara infektioner som behandlas på liknande sätt. Allt mer data talar för att även M. genitalium också kan orsaka de komplikationer med PID och infertilitet som är grunden till varför C. trachomatis är klassad som en allmänfarlig sjukdom och därmed har smittspårningsplikt. M. genitalium har också till skillnad från C. trachomatis ett problem med utveckling av antibiotikaresistens. Detta symposium erbjuder fördjupad kunskap om dessa båda bakterier, hur de diagnosticeras och behandlas samt deras antibiotikaresistens. Vi kommer också diskutera vilken status dessa infektioner bör ha.

Ny banner sponsorer