Keynote 2: Covid-19

Moderator: Magnus Gisslén

Föreläsare: Marion Koopmans, Gunilla Karlsson Hedestam, Arvid Edén

Covid-19 har medfört stora utmaningar för sjukvården och samhället under det senaste dryga året. En pandemi som hittills krävt 8-9 milj dödsfall globalt och orsakat lidande och svår sjukdom för betydligt många mer. Samtidigt har sjukvården och forskarsamhället svarat utomordentligt snabbt och effektivt och mycket ny kunskap har genererats inom en lång rad olika områden. På detta keynote-symposium skall få ta del av några av de framsteg som gjorts under pandemin där där ledande experter kommer diskutera pandemins påverkan på samhället, immunitet efter genomgången infektion och vaccination samt CNS-komplikationer av covid-19.

Ny banner sponsorer