Vi träffas på Fyrishov och on-line

210811

De arrangerande föreningarna för Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte 2021 har den 10 augusti beslutat att mötet kommer att bli ett hybridmöte, vilket innebär att upp till 300 deltagare kan vara med i Fyrishov och att alla sessioner kommer att sändas digitalt. 

Vi har bedömt att mervärdet av ett fysiskt möte är ansenligt, många av oss har ett stort behov av att träffas och att utbyta erfarenheter. 

Efter diskussioner mellan styrelserna i de olika föreningarna samt efter dialog med lokala smittskyddsenheten samt regionkontoret i Uppsala har vi kommit fram till att vi kommer att kunna arrangera mötet med nuvarande restriktioner från Folkhälsomyndigheten. Det förutsätter att samtliga deltagare följer restriktionerna, dvs inte har symtom som skulle kunna vara Covid-19, använder handsprit och håller distans. Vi uppmanar samtliga deltagare att vara vaccinerade med två doser (alternativt haft Covid-19 + fått en dos vaccin). 

Vår bedömning är att det vetenskapliga mötet är nödvändigt för vår kompetensutveckling men för att minimera risk för smittspridning har vi däremot valt att ställa in sociala aktiviteter inomhus inklusive den gemensamma middagen på onsdagskvällen. 

Ny banner sponsorer