Abstracts

Deadline för inlämning av abstract var 20 maj

Ta chansen att presentera din forskning eller ditt kvalitetsarbete i Uppsala! Vi vill att alla i Infektionssverige ska få ta del av vad som görs i landet. På Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte är deltagarnas presentationer ett viktigt inslag i mötesprogrammet och vi hoppas att samtliga kliniker kommer att skicka in flera abstract.

Vi välkomnar abstract utifrån alla tänkbara aspekter på infektionssjukdomar, forskningsprojekt men även andra utvecklingsprojekt kan presenteras i denna form.  Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte utgör ett utmärkt forum för att presentera det vetenskapliga arbete som ingår i specialistutbildningen.  Man behöver dock inte vara läkare eller medlem i Infektionsläkarföreningen för att lämna sitt bidrag. Abstract från infektionssjuksköterskor, läkare och sjuksköterskor vid vårdhygien och smittskydd uppmuntras. Den som skickar in ett abstract skall dock ha gjort en betydande del i det projekt som presenteras. Vid presentation av forskningsprojekt förutsätter vi att Vancouver-reglerna respekteras (läs mer här). Tillsammans med de mikrobiologiska föreningarna kommer en postersession (tisdag 14 september) och en session med muntliga framträdanden (torsdag 16 september) att genomföras. Det förutsätts att någon av författarna deltar och presenterar sitt arbete vid den session som abstractet valts ut till. Årets postersession kommer genomföras i två timslånga pass; först en digital postervandring som sker på mötets digitala plattform, då du som författare ska finnas tillgänglig för att kunna svara på frågor via chat. Därefiter genomförs den fysiska postersessionen, på plats i Fyrishov. 

Inskickade arbeten behöver inte vara i ”original”, t ex kan en presentation eller en poster som presenterat vid ett större internationellt möte återanvändas, detsamma gäller abstract som skickades in till det inställda mötet 2020. Abstract från etablerade forskare och kliniker välkomnas.

Abstracten kommer att bedömas av Infektionsläkarföreningens styrelse och beslut meddelas i början av juni 2021. Styrelsen avgör vilka som bör presenteras som muntlig presentation och vilka som bör presenteras som poster. Möjlighet att ange eget önskemål om presentationssätt kan dock göras i samband med inskickandet av abstract. Vinnaren av posterpriset får 2000 kronor!

Instruktioner finns i registreringen. Abstract som är av primärt mikrobiologisk karaktär och där författarna avser att bedömningen ska göras av de mikrobiologiska föreningarnas styrelser, skall skickas in under ”mikrobiologi”. Abstract får vara max 350 ord och bör i första hand vara på svenska men engelska kan också accepteras.

Vetenskaplig kommitté:
Mia Furebring, SILF
Åsa Gylfe, FKM
Johanna Pettersson Viir, IFIS
Per-Eric Lindgren, SFM
Camilla Lagheden, RFM

 NY POSTERINSTRUKTION>>

 

 

                                                                                     .

 

 

Ny banner sponsorer