Infektionsveckan & Mikrobiologiskt vårmöte samarrangeras av Svenska Infektionsläkarföreningen (SILF), Intresseföreningen för infektionssjuksköterskor (IFIS) och de tre mikrobiologiska föreningarna: Föreningen för Klinisk Mikrobiologi (FKM), Riksföreningen för Mikrobiologi (RFM) och Svenska Föreningen för Mikrobiologi (SFM).

Värdar och lokala arrangörer för det nationella mötet 2021 är Infektionskliniken och Klinisk Mikrobiologi på Akademiska sjukhuset . Som deltagare kan du ta del av veckan på plats i Fyrishov eller digitalt beroende på vad du föredrar. Eftersom antalet fysiska biljetter kommer vara begränsat är vårt tips att du bokar så tidigt som möjligt för att säkerställa din plats.

Mötet medför en unik möjlighet till dialog mellan läkare, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, mikrobiologer, molekylärbiologer, forskare och representanter från läkemedelsindustrin och diagnostikföretag. Aktuell forskning samt kvalitets- och utvecklingsarbeten väljs ut från insända abstracts och presenteras i korta föredrag och som posters.

 

Bli medlem i någon av föreningarna genom att klicka på loggan nedan

FKM      SFM      logo       RFM
IFIS logga

 

ATT DELTA PÅ KONFERENSEN

ATT DELTA PÅ KONFERENSEN

Vi har beslutat att årets vårmöte kommer bli ett höstmöte! Boka in datumet i kalendern redan nu. Utver deltagande på plats även kommer även möjligheten att delta virtuellt på konferensen erbjudas. Hur det digitala deltagandet kommer se ut arbetar vi med just nu och vi räknar med att kunnna redovisa detta när registeringen öppnar.

Titta gärna in på sidan då och då. Den senaste informationen hittar du alltid här!

VETENSKAPLIGT PROGRAM

VETENSKAPLIGT PROGRAM

Du hittar det vetenskapliga programmet längst upp i menyn. Vi törs lova ett intressant och synnerligen aktuellt program med key notes som bl a behandlar gensaxen CRISPR- Cas9 och Covid-19 för att nämna några punkter. SILF är med och arrangerar programpunkter konferensens alla dagar. IFIS är med och arrangerar programpunkter fr.o.m. onsdag 26 maj kl 10.45 t.o.m. konferensens slut fredag 28 maj. De mikrobiologiska föreningarna (FKM, RFM & SFM) är med och arrangerar programpunkter tisdag 25 maj t.o.m. torsdag 27 maj kl. 14.45. Alla deltagare är givetvis välkomna att delta konferensens alla dagar.

SOCIALT PROGRAM

SOCIALT PROGRAM

Utanför det vetenskapliga programmet vill vi uppmuntra till spontana möten under lediga och glada former.

Vårt sociala program är i planeringsfasen och vi ber att få återkomma med mer information. Precis som konferensen i övrigt, kommer det sociala programmet genomföras med största möjliga fokus på säkerhet och allas hälsa i centrum.

 

IV21 ny sponsorbanner